+3630 681 7937
    
     MÁV Repülőklub

 

A Farkashegyi repülőtér üzemeltetését 2013. májusától a MÁV Sportrepülő Egyesület látja el.

Budakeszi Város Önkormányzatával kötött szerződésünk alapján a főbb üzemeltetési feladataink a következők:

 • Közüzemi és szolgáltatói, biztosítási szerződések megkötése, teljesítése, az ingatlannal kapcsolatos közterhek viselése
 • A repülőtér területének repülésre alkalmas állapotban tartása
 • Az építmények felügyelete, fenntartása, állagmegóvása
 • Köztisztasági feladatok végzése
 • Az ingatlanrészek, használók, bérlők, szerződöttek nyilvántartása, az épületek használati díjainak meghatározása
 • Karbantartási feladatok, hibaelhárítás, veszélytelenítés
 • Önkényes használat és önkényes beköltözések megakadályozása
 • Az épületek és létesítmények őrzése
 • Biztosítani az üzemanyagkút jogszabályok szerinti üzemeltetését

A fentieknek megfelelően 2013-ban a pálya és környezete, valamint az épületeknek és környezetüknek rendezése érdekében sok munka elkezdődött, folyik, illetve részben el is készült.

 • Folyamatos az elburjánzó bozótirtás a pálya mentén egyre szélesedő sávban és a pálya 33-as küszöbe előtt.
 • Az országút melletti fasort bozótos aljnövényzetét kitisztítottuk, így biztonsági szempontból átláthatóbb, és nem gyűlik itt fel az országúton elszórt szemét. 
 • Ugyanitt tereprendezéssel és az országút menti vízelvezető árok tisztításával helyreállt ennek a területnek a csapadékvíz elvezetése, a BHG hangár mögött és mellett murvás parkoló kialakítása van folyamatban.
 • Az épületekkel kapcsolatban jelentős előrelépés, hogy a vegyes használatban, alulhasznosítottan működő így egyre rosszabb állapotba került volt parancsnoki épület felső szintjére – a tulajdonos Önkormányzat egyetértésével- sikerült bérlőt találni, aki ezt büféként átépítette, az átépítés kapcsán sok állagmegóvási munkát elvégzett és a büfé 2013 nyarán megnyitott. Ugyanitt a földszinten az irodákat felújítottuk, a bútorokat kicseréltük és kialakítottunk egy kulturált pilóta felkészülő szobát.
 • A repülőtér őrzését szerződött őrző-védő céggel biztosítjuk.
 • 2014-es szezontól már újra, felújítottan működik a az üzemanyagkút.
 • A 2014-es szezonban zajlott a pálya hangár felőli oldalának felöltése és rendezése.

A szerződésekkel, pénzügyekkel kapcsolatban igyekszünk a legátláthatóbban eljárni. A repülőtér üzemeltetésére külön bankszámlát nyitottunk, az egyesület számlavezető bankjától eltérő banknál. Így a repülőtér és a klub pénzügyei külön számlán, külön könyveléssel futnak. A környezet rendezése, parkosítása, a pálya javítása és az épületek felújítása folytatódni fog. Felújítjuk a nyűgözőt és a régóta használaton kívüli campinget. 

Mindennek a végrehajtásához úgy mint eddig is, ezután is szükség lesz az egyesületek tagságának sok-sok önzetlen önkéntes munkájára!